Trakt Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane

TRAKT Sp. z o.o. Sp. K.

80-067 Gdańsk, ul. Równa 17D pok. 6-7

tel. 600-299-602 ; e-mail: trakt@trakt.gdansk.pl

  [ Zaloguj ]     

Menu strony
Dotacje unijne

Reginalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Tytuł Projektu: Unowocześnienie parku maszynowego firmy niezbędnego do świadczenia usług budownictwa drogowego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Lokalizacje robót


Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
NIP:583-316-26-92 , REGON: 221973409, Nr KRS: 0000509340 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego